Thermografische Inspecties


Wat houdt een thermografische inspectie in en wat is het doel hiervan?

Thermografie is een meetmethode, waarbij men de temperatuur in kaart brengt. De thermografische camera
is uitgerust met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. De werking steunt op de
Wet van Wien. Toepassingen situeren zich in bewaking, militair, medisch, procestechniek, kwaliteitscontrole en
brandbeveiliging. Tevens wordt thermografie veelvuldig gebruikt voor het contactloos inspecteren van
elektrotechnische componenten.

Het doel van een thermografische inspectie van elektrische installaties is het ontdekken van temperatuursverhogingen
in elektrische componenten, pers-, las- en schroefverbindingen, bedradingen of kabels. Door de temperatuursverhoging
kan de goede werking van deze installatiedelen verslechteren of zelfs zo oververhit raken dat deze een brandhaard vormen.

Door het laten uitvoeren van een thermografische inspectie kan men een temperatuursverhoging opsporen en een
mogelijke brandhaard voorkomen. De thermografische camera is niet alleen inzetbaar voor het opsporen van warmtebronnen.
Ook voor het opsporen van koude bronnen is de camera uiterst geschikt. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van de
isolatie in gebouwen. Tijdens een thermografische elektrotechnische inspectie worden van verdeelkasten, schakel- en
besturingskasten maar ook van installatiedelen beelden gemaakt met een warmtebeeldcamera. Op de gemaakte beelden
kan precies worden gezien of er een warmtebron aanwezig is. Op de thermografische foto wordt de gemeten temperatuur
weergegeven. Bij een thermografische afbeelding wordt precies dezelfde digitale foto geleverd. Met het bekijken van
beide foto`s krijgt u al snel een duidelijk beeld of er een gevarenbron aanwezig is. In een bijgeleverde rapportage
wordt uitgelegd waardoor de warmteontwikkeling is ontstaan en hoe deze moet worden verholpen, zodat zich
geen brandhaard kan vormen.
Smeets Technische Inspecties   
Thermografisch Thermografisch Thermografisch Thermografisch
Smeets Technische Inspecties  -  Vlodrop      |  Tel: 0475-527888  Fax: 0475-527012   |   Email: info@smeets-inspecties.nl  |  Sitemap