Elektrotechnische Inspecties


Smeets Technische Inspecties inspecteert elektrische installaties in de industrie, utiliteit en horeca.
Verdeelkasten, schakelaars, stopcontacten, bekabeling en verlichtingen, maar ook installaties uit het zicht,
zoals boven systeemplafonds, worden gecontroleerd. Als er tijdens een inspectie installatiedelen worden
gevonden die uitzonderlijk slecht zijn en een direct gevaar kunnen vormen, wordt de verantwoordelijke van
het bedrijf direct op de hoogte gebracht. Men kan dan zo spoedig mogelijk ingrijpen om ongelukken te voorkomen.

Aan de hand van de normen die daarvoor zijn vastgelegd worden de installaties gecontroleerd. Voor de
elektrische installaties gelden de normen EN 50110 en NEN 3140. Daarnaast zorgen wij dat er wordt voldaan
aan de Arbowetgeving voor wat betreft de veiligheid van personen en hun omgeving.
Tevens wordt gecontroleerd of de elektrotechnische installatie voldoet aan de eisen die
Brandverzekeringsmaatschappijen stellen.

Werkzaamheden voorafgaand aan de inspectie:
Er wordt overleg gepleegd over planning, werkwijze en uitzonderingen.
De uitvoering van de inspectie wordt voor de aanvang doorgenomen met de installatieverantwoordelijke van de
betreffende installatie. De installatieverantwoordelijke bepaalt op welke wijze de inspectie wordt uitgevoerd. Er wordt
overlegd of de installatie tijdens de inspectie kan worden uitgeschakeld bij het doormeten van de aardlekbeveiligingen
en bij het meten van de isolatieweerstand. Ook wordt besproken of we tijdens de inspectie te maken krijgen met gevaarlijke
situaties of installatiedelen die niet voor inspectie bereikbaar zijn. Een inspectie bestaat uit een visuele controle, metingen
en beproevingen en de bijbehorende rapportage.Installatietester  Persoonlijke beschermingsmiddelenSmeets Technische Inspecties   
Electriciteit Metingen Veiligheidsmiddelen Gebouwen
Smeets Technische Inspecties  -  Vlodrop      |  Tel: 0475-527888  Fax: 0475-527012   |   Email: info@smeets-inspecties.nl  |  Sitemap