Inspecties van trappen en ladders


Belang van inspectie.
Is het voor een bedrijf verplicht om jaarlijks het draagbaar klimmaterieel door een deskundige te laten inspecteren?
En waar staat dat?
Dit staat niet in de Arbo-wet zelf, maar in het arbeidsomstandighedenbesluit van 24 september 1998, staatsblad
nummer 589 regels inzake arbeidsmiddelen en heeft hiermee wetskracht. Ook staat in de wet dat werkgevers
verplicht zijn werknemers uitsluitend met goede en veilige materialen te laten werken. Steeds meer opdrachtgevers
eisen dat er gewerkt wordt volgens een kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem, bijvoorbeeld Arbo-Veiligheidsplan, ISO en VCA.
Om dit te kunnen garanderen en om te kunnen voldoen aan de eis “afwezigheid van alle schuld” zal het
draagbaar klimmaterieel goed onderhouden moeten worden. VCA gecertificeerde bedrijven moeten aan de
eisen voldoen van minimaal een periodieke keuring van eenmaal per jaar. Inmiddels zijn belanghebbenden tot
uniforme afspraken gekomen voor wat betreft tijdsduur en deskundigheid. Draagbaar klimmaterieel moet minimaal
jaarlijks door een deskundige worden beoordeeld en geïnspecteerd volgens het Besluit Draagbaar Klimmaterieel
dat ondergebracht is in de Warenwet. Hierbij wordt de NEN 2484 gehanteerd.

De volgende beschadigingen kunnen zich aan trappen en ladders voordoen: deuken, scheuren en verbogen materialen
of materialen die in slechte staat zijn door corrosie of rotting. Versleten materialen of materialen die niet meer goed
functioneren of incompleet zijn. Bevestigingen die versleten zijn en hierdoor speling op de onderdelen veroorzaken.
Dit zijn allemaal defecten waardoor het klimmaterieel niet meer veilig is en het gebruik van het toestel gevaarlijk maken.
Uit het bovenstaande blijkt dat een geregelde controle op het materieel bevorderlijk is om de veiligheid van de gebruiker
te kunnen blijven garanderen. Tevens wordt hiermee ook aan de wettelijke verplichtingen voldaan. Alvorens het materieel
wordt gecontroleerd krijgt het een eigen identificatienummer. Hierdoor kan men het materieel herkennen. Nadat de ladder
of trap is gecontroleerd wordt het toestel op kaart gezet. Dit gebeurt door middel van een inspectierapport. Tevens wordt
in de directe omgeving van het ID nummer een sticker geplaatst. Als het materieel is goedgekeurd, wordt het voorzien
van een sticker waar het jaar en de maand is ingekerfd wanneer de volgende inspectie dient plaats te vinden. Als het
materieel is afgekeurd wordt het voorzien van een rode opvallende sticker met de tekst “niet goedgekeurd”. In het
inspectierapport worden alle gegevens vermeld die met de ladder of trap te maken hebben.


Ladders  Ladders
Smeets Technische Inspecties   
Ladders Ladders Ladders Ladders
Smeets Technische Inspecties  -  Vlodrop      |  Tel: 0475-527888  Fax: 0475-527012   |   Email: info@smeets-inspecties.nl  |  Sitemap